• Projekat “Reciklaža I primarna selekcija komunalnog otpada”

    Projekat “Reciklaža I primarna selekcija komunalnog otpada” je zajednički projekat firme Akva Invest d.o.o. Živinice, kao nositelja projekta I partnera Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Projekat je prijavljen 2018. godine na Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu

  • Cijene otkupa sekundarnih sirovina

    Željeo prva klasa-extra—————-0,18 Željezo mijesano————————0,17 Bakar prva klasa————————7,00 Bakar druga klasa———————-6,80 Bakar treća klas————————-6,60 Bakar u kablu—————————-2,00 Mesin————————————–4,00 Olovo—————————————1,60 Limovina————————————0,15 Al limenke———————————1,00 PET——————————————0,30 Akumulatori———————————0,80 Plastika————————————–6,60 Papir——————————————0,08 Napomena: Cijene su izražene u KM po jednoj toni. Ako se radi o većoj količini cijene su po dogovoru. AKVA INVEST d.o.o. Živinice zadržava