Projekat “Reciklaža I primarna selekcija komunalnog otpada”

Projekat “Reciklaža I primarna selekcija komunalnog otpada” je zajednički projekat firme Akva Invest d.o.o. Živinice, kao nositelja projekta I partnera Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Projekat je prijavljen 2018. godine na Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK 2018, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te je početkom 2019. godine odobren za finansiranje I provedbu.

U okviru provođenja projekta „Reciklaža i primarna selekcija komunalnog otpada“ počeli smo sa istraživanjem tržišta prikupljanjem ponuda dobavljača za izvođenje radova, odnosno izgradnju Tzv “Zelenih otoka“, te smo prikupili svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, saglasnosti i dozvole. U međuvremenu građanima smo podijelili letke kako sačuvati i zaštiti okoliš, koji bi trebalo da podstaknu građane na selektivno odlaganje otpada. Takođe, urađeno je anketiranje građana o važnosti selektivnog odlaganja otpada iz kojih možemo vidjeti zainteresovanost, odnosno da je isto veoma važno za očuvanje životne sredine. Tzv “Zelene otoke“ smo postavili na šest lokacija na području Općine Živinice, te smo građanima podijelili 250 kanti za odvojeno prikupljanje otpada.

Cilj projekta je stvoriti uslove građanima da selektivno odvajaju otpad u posebne kontejnere koji su propisno obilježeni naljepnicama i posebno obojeni, odnosno prilagođeni vrsti otpada za koji su namijenjeni (papir, staklo i bio otpad). Samim time, reciklažom postižemo slijedeće ciljeve kao što su štednja sirovinskih resursa, štednja energije, zaštita životne sredine i otvaranje novih radnih mijesta.

Ukupna vrijednost projekta je 34.699,00 KM, pri čemu se 28 % finansira vlastitim sredstvima, a 72 % sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
Razdoblje provedbe projekta je Februar 2019. – Mart 2019. Godine.
Kontakt osoba za dodatne informacije je direktor, Hasić Fahira, koja je ujedno i voditelj projekta.

Poveznica: www.fzofbih.org.ba